Projektmenedzsment

Projektmenedzsment

Nem elég egy pályázatot elnyerni, az "igazi problémák" ott kezdődnek, ha a projektet meg is kell valósítani. A Safe Tender Consulting Kft. természetesen már a projektek és a pályázatok előkészítése során arra törekszik, hogy azok átgondolt és komoly tervezésre, előkészítő munkára épüljenek. Az élet azonban sokszor nem azt hozza, ami a tervekben lefektetésre került. Külső és belső üzletviteli tényezők, a pályázati rendszer átfutási időtávjai, a változó célok egyaránt befolyásolhatják még egy jól előkészített projekt megvalósítását is. Előfordul az is, hogy a cégvezető vagy a projekt-team motiváltsága lanyhul, illetve az üzletmenet fenntartásával párhuzamosan nem látszik képesnek időt allokálni a fejlesztési projektek megvalósítására.

Cégünk az ilyen és hasonló helyzetek kezelését projektmenedzsment szolgáltatásaival igyekszik rugalmasan elősegíteni.

A pályázati projektek megvalósítása egyrészt a projekt megvalósításából, másrészt a pályázati monitoring tevékenységből áll. Míg az előbbi a pályázaton nyertes céget, addig az utóbbi a Safe Tender Consulting Kft.-t érinti inkább. A megvalósítás pályázati monitoring és adatszolgáltatás nyelvére történő lefordítása, illetve a bürokrácia kezelése ugyanakkor számos buktatót rejt magában, még akkor is, ha minden úgy valósul meg, ahogy az a támogatási szerződésben rögzítésre került. Nem beszélve arról a helyzetről, ha a kedvezményezett esetleg változtatni kénytelen és ez a támogató szervekkel kapcsolatos egyeztetést, szerződésmódosítást igényel.

A pályázati monitoring és adminisztráció folyamatos megvalósítása önmagában komoly terhet és egy olyan bürokráciával terhelt adminisztrációt jelent, amit semmilyen vállalkozás nem vállal szívesen magára. A cégek mindemellett sok szempontból leterheltek, így idejük sincs a szükséges eljárások végigvitelére, a jelentési dátumok folyamatos észben tartására. Ezért általában egy olyan partnert igényelnek, aki leveszi ezeket a gondokat a vállukról.

A projektmenedzsment és monitoring szolgáltatásaink biztosítása során folyamatosan kapcsolatban állunk a kedvezményezett pályázókkal a projekt megvalósításának teljes ideje alatt, sőt azután is, mivel a támogatási szerződések általában 3-5 év fenntartási időszakot is előírnak, így ezekben az időszakokban is fennáll még az adatszolgáltatási kötelezettség.

Szolgáltatásaink két fő területre összpontosulnak:

A megvalósítással kapcsolatos konzultációs tevékenység során a Safe Tender Consulting Kft. elő tudja segíteni a projektek hatékonyabb végrehajtását, az eredmények maximalizálását, igyekszik fenntartani a cég motivációját, segíteni tudja a pályázó eredeti és időközben változó céljainak megvalósulását úgy, hogy ezt közben folyamatosan összhangba igyekszik hozni a pályázatot támogató szervezet elvárásaival, valamint a támogatási szerződés előírásaival. Ilyen esetekben a széleskörű tapasztalatokkal rendelkező tanácsadói gárda hasznos partnere a cég menedzsmentjének, legyen szó akár IT rendszer bevezetési, illetve HR, K+F, gépbeszerzési vagy más projektekről.

A monitoring és adminisztrációs folyamatok megvalósítása során eredendő célunk, hogy levegyük ezeket a terheket az amúgy is túlterhelt vállalkozások válláról és őrködjünk a szerződéses kötelezettségek időben és megfelelő módon történő teljesítése felett. Az adatszolgáltatás két fő területe a pénzügyi és a szakmai jelentések készítése. Cégünk több különböző projekt monitoring tevékenységét látja el, így jól ismeri a vonatkozó eljárásokat, tudja, hogy melyek a közreműködő szervezetek elvárásai, milyen formában és tartalommal kell prezentálni a jelentéseket annak érdekében, hogy a pénzügyi lehívások a lehető leggyorsabban és a források visszatartatása nélkül tudjanak megvalósulni.

A Safe Tender Consulting Kft. ugyanakkor komoly hozzáadott értéként tekint arra is, hogy híd szerepet tölt be a támogató szervezet(ek) és a kedvezményezett között. Cégünk jó partneri kapcsolatokat ápol a kormányzati közreműködő szervezetek szinte mindegyikével annak érdekében, hogy a kedvezményezett vállalkozások aránylag gyorsan, a lehető legpontosabb információkhoz juthassanak hozzá. Ezeknek a kapcsolatoknak, valamint az évek során felgyülemlett rengeteg tapasztalatnak köszönhetően könnyebben tudunk segíteni pályázóinknak a projektjükkel kapcsolatos adminisztratív és adatszolgáltatási tevékenységének kezelésében, változtatási terveik felülvizsgálatában, esetleges módosítási döntéseik meghozatalában, illetve a kapcsolódó változtatáskérési és szerződésmódosítási procedúrák lebonyolításában. Segítségünkkel ezek a folyamatok biztosabban, gyorsabban és rugalmasabban, valamint legtöbbször mindkét fél számára egyaránt elfogadható megoldást eredményező módon kerülnek kezelésre.

 

PROJEKTMENEDZSMENT, MONITORING ÉS ELSZÁMOLÁS-MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK

 

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások:

Tanácsadás a következő területeken:

Monitoringhoz és elszámolás-menedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások: